Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Blachowni

Kolorowy pasek

CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych - dostawa sprzętu informatycznego

Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię

Tytuł przetargu:
CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych - dostawa sprzętu informatycznego

CPV:
30200000-1 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 1b. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:
a. Wykonawcy posiadają zdolność techniczną lub zawodową (zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 2) do wykonania zamówienia, w szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
i. dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek publicznych, o łącznej wartości netto minimum 100 000 zł każda,
ii. wykazał, że oferowane dostawy i usługi lub rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, tj. Wykonawca załącza raport z testów sprzętu, wykazujący spełnienie wymagań sprzętowych opisanych w OPZ,
b. Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 tys. zł.


Termin realizacji:
od 02 stycznia 2017 do 10 stycznia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Loręcki

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni - pok. 15 (Sekretariat)
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia


Oferty można składać do:
2016-11-24 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2016-11-24 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena oferty brutto, waga: 60%,
Okres gwarancji, waga: 40%.


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Nr Umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0223/15-00) Nazwa Projektu: "CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych". Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 85%.
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia (art. 93 ust. 1 a PZP).


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (294.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - UMB-RPO-SIWZ_sprzet (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Opis sprzętu (837.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2-formularz_ofertowy_sprzet-160817 (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5-wzor_umowy_sprzet-160817 (83.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6-wykaz_uslug_sprzet-160817 (68.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7-oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej_sprzet-160817 (67.1kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 8-lista_dowodow_wydajnosci_sprzetu-160817 (65.8kB) Zapisz dokument  
wyjaśnienia do przetargu - cyfrowa Bl-nia (530.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Cyfrowa Blachownia - informacja z otwarcia ofert (195.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze (590.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Loręcki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Loręcki
Data wprowadzenia:2016-11-10 13:51:07
Opublikował:Grzegorz Loręcki
Data publikacji:2016-11-10 13:56:52
Ostatnia zmiana:2016-12-14 10:46:36
Ilość wyświetleń:672

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij