Obwieszczenie informujące o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o długości około 65,0 m w miejscowości Blachownia w drodze bocznej od ul. Starowiejskiej. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 344, 251/1, 251/3 obręb geodezyjny Brzózka gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 27 marca 2020 roku do dnia 14 kwietnia 2020 roku.