L.p. Imię i Nazwisko lub nazwa wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, októrej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Renata Sutor petycja1-2020 Postulat o zmianę prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny  2020-02-17 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji