Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 1095, 1096, 1104 obręb geodezyjny Gorzelnia gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 02 kwietnia 2020 roku do dnia 17 kwietnia 2020 roku.