Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 151/9, 151/12 obręb geodezyjny Blachownia gmina Blachownia, Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 02 kwietnia 2020 roku do dnia 17 kwietnia 2020 roku.