Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej dla zasilania w wodę działek budowlanych oraz budynków mieszkalnych. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 452, 456, 223/7, 224/7 obręb geodezyjny Trzepizury gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 20 maja 2020 roku do dnia 04 czerwca 2020 roku.