Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 79/47 i 79/114 obręb geodezyjny Błaszczyki gmina Blachownia, Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 21 maja 2020 roku do dnia 05 czerwca 2020 roku.