Zarządzenie Burmistrza Blachowni w sprawie  ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego i zatwierdzenia  regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Blachownia, położonej w Blachowni przy ul. Prusa.