Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE100 RC 125/11, 4 mm, L=115,0
Inwestycja realizowana będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym gruntów 175/31 obręb geodezyjny Brzózka gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 23 czerwca 2020 roku do dnia 08 lipca 2020 roku.