Obwieszczenie – zawiadomienie Burmistrza Blachowni

o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o znaku GKN.6220.16.2016 z dnia 21.11.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali magazynowej istniejącej odlewni żeliwa z przeznaczeniem na ciśnieniową odlewnię metali nieżelaznych na działkach 263/4, 261/16, 261/17, 261/18 w miejscowości Konradów, gmina Blachownia