Obwieszczenie informujące o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej  na budowie odcinka sieci gazowej. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 393/3, 530/3, 410, 408/4 obręb geodezyjny Ostrowy gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 09 września 2020 roku do dnia 24 września 2020 roku.