Zarządzenie Burmistrza Blachowni w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy.