Obwieszczenie informujące o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie z częściową przebudową sieci wodociągowej w ulicy Marynarskiej i Długiej w Łojkach gmina Blachownia. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 853, 852 obręb geodezyjny Łojki oraz 9/2 obręb geodezyjny Wyrazów gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 19 lutego 2021 roku. do dnia 08 marca 2021 roku.