Zarządzenie Burmistrza Blachowni w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s. rozstrzygnięcia konkursu na najkorzystniejszą propozycje cenową na zadanie: sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów zmian decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.