Obwieszczenie informujące o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE100 RC 125/11, 4 mm, L=90.
Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 117/12, 117/11, obręb geodezyjny Brzózka gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 02 marca 2021 roku. do dnia 17 marca 2021 roku.