Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Herbskiej w Cisiu gmina Blachownia. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 617/2, 643, 723 obręb geodezyjny Cisie gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 02 marca 2021 roku. do dnia 17 marca 2021 roku.