Zarządzenie Burmistrza Blachowni w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części gruntu położonego  w Blachowni.