Zarządzenie Burmistrza Blachowni w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Blachowni przy ul. Parkowej oraz  ogłoszenia wykazu  nieruchomości .