Zarządzenie Burmistrza Blachowni w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego  w Blachowni przy ul. Sienkiewicza oraz  ogłoszenia wykazu  nieruchomości.