Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu dla inwestycji polegającej budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm o długości około 225,0 m w miejscowości Blachownia ul. Spokojna i ul. Parkowa gmina Blachownia. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 529, 516, 346, 515/4  obręb geodezyjny Brzózka gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 28 kwietnia 2021 roku do dnia 13 maja 2021 roku.