Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzja o warunkach zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Stara Gorzelnia gmina Blachownia. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 392, 421 obręb geodezyjny Gorzelnia gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 16 września 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku.