Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 480, 481, 482, 570 obręb geodezyjny Gorzelnia  gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 11 września 2023 roku do dnia 26 września 2023 roku.