Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej śr/c fi 63 mm w ul. Sadowej
w Łojkach. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 843/5, 845, 599/1 obręb geodezyjny Łojki gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 15 września 2023 roku do dnia 02 października 2023 roku.