Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Blachowni przy ul. Cisiańskiej obręb Cisie - o numerze ewidencyjnym 127/7.