Zarządzenie Burmistrza Blachowni w sprawie wyrażenia zgody na najem części gruntu położonego w Blachowni przy ul. Cmentarnej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.