Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu

mgr inż. Wiesław Włodawiec

pokój 10, tel: (034)3270409* wew. 112

 

Urszula Gębuś zastępca kierownika referatu pokój 10 tel: (034) 3270 409* wew. 111
Anna Rempała stanowisko ds. gospodarki przestrzennej pokój 10 tel: (034) 3270 409* wew. 110
Magdalena Puchała
stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i lokalowej
pokój 10 tel: (034) 3270 409* wew. 109