Referat Inwestycyjny i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu

mgr inż. Grzegorz Loręcki

pokój 17 tel: (034)3270409* wew. 107

Pracownicy

Bożena Pawlak inspektor ds. inwestycji
pokój 17 tel: (034) 3270 409* wew. 106
Michał Bednarczyk
stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
pokój 17 tel: (034) 3270 409* wew. 106
Marta Jędrzejewska
inspektor pokój 17 tel: (034) 3270 409* wew. 106
Paweł Tasarz
pomoc administracyjna pokój 17 tel: (034) 3270 409* wew. 106