Funkcję Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Blachowni
pełni pani:
mgr Edyta Hoppe
pokój 14,
tel.034 3270492