Funkcję Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Blachowni
pełni pani:
mgr Elżbieta Wolska
pokój 14,
tel.034 3270492