L.p.

Imię i Nazwisko lub nazwa wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Renata Sutor

petycja1-2020

Postulat o zmianę prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny

 2020-02-17

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

                

petycja uznana za bezzasadną

2

Teresa Garland   

petycja1-2021

Petycja w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

2021-02-24

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

petycja uznana za bezzasadną

3

Mieszkańcy Wyrazowa

petycja2-2021

Petycja w sprawie terenu, na którym funkcjonował tor wyścigowy

2021-06-17

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

petycja uznana za bezzasadną

4

Fundacja Nowe Spektrum

petycja3-2021

Petycja w interesie publicznym o przyjęcie Uchwały

2021-09-10

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

petycja uznana za bezzasadną

5

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece

Petycja1-2022

Obniżenia podatku VAT na drewno opałowe

2022-06-27

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

Petycja uznana za zasadną    

6 Think Tank - Genesis Poloniae Petycja2-2022 Uczczenie 100. rocznicy uchwalenia pierwszej - Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) 2022-10-19

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  petycja uznana za niezasługującą na uwzględnienie
7 brak zgody Petycja7 Zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  petycja uznana za niezasługującą na uwzględnienie