Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Blachowni

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Urząd Miejski
    Burmistrz (1)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2020 (198)
        2019 (188)
        2018 (211)
        2017 (214)
        2016 (196)
        2015 (229)
        2014 (194)
        2013 (198)
        2012 (178)
        2011 (220)
        2010 (183)
        2009 (114)
        2008 (74)
        2007 (74)
        2006 (28)
        2005 (81)
        2004 (41)
        2021 (60)
    Sekretarz (1)
    Skarbnik (1)
    Komórki organizacyjne (7)
    Statut Gminy Blachownia (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Wieloletni Plan Inwestycyjny (1)
    Nabór na wolne stanowiska (0)
        2019 (3)
        2018 (9)
        2017 (1)
        2016 (4)
        2015 (2)
        2014 (3)
        2013 (2)
        2011 (8)
        2010 (3)
        2009 (1)
        2008 (4)
        2006 (3)
        2005 (2)
        2021 (3)
    Ogłoszenia o partnerstwie (2)
    Rejestry (1)
    Raport o stanie gminy za 2018 (1)
    Raport o stanie gminy za 2019 rok (1)
    Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotów publicznych (2)

Rada Miejska
    Rada Miejska (0)
        Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
        Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (1)
        Radni (1)
        Kadencje poprzednie (0)
            Kadencja 2006-2010 (0)
                Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Radni (1)
                Komisje Rady Miejskiej (3)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Radni (1)
                Komisje Rady Miejskiej (1)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Radni (1)
                Komisje Rady Miejskiej (1)
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2018-2023 (187)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2014 (18)
            2015 (91)
            2016 (83)
            2017 (75)
            2018 (74)
        Kadencja 2010-2014 (1)
            2014 (43)
            2013 (80)
            2012 (76)
            2011 (77)
            2010 (19)
        Kadencja 2006-2010 (1)
            2010 (69)
            2009 (63)
            2008 (73)
            2007 (64)
            2006 (31)
        Kadencja 2002-2006 (1)
            2006 (47)
            2005 (75)
            2004 (81)
            2003 (73)
            2002 (32)
        Kadencja 1998-2002 (0)
            2002 (36)
            2001 (54)
            2000 (49)
            1999 (70)
            1998 (33)
        Kadencja 1994-1998 (1)
            1994 (59)
            1995 (52)
            1996 (50)
            1997 (51)
            1998 (52)
        Kadencja 1990-1994 (1)
            1990 (45)
            1991 (52)
            1992 (45)
            1993 (48)
            1994 (19)
    Sesje Rady Miejskiej (2)
        Kadenaja 2014-2018 (13)
            Harmonogram planowanych sesji (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2015 (2)
                Rok 2017 (2)
                Rok 2018 (1)
        Kadencja 2010-2014 (16)
        Kadencja 2018-2023 (1)
            Zawiadomienia o sesjach (19)
    Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Blachowni (1)
    Protokoły z sesji oraz imienny wykaz głosowań radnych (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Protokoły z sesji (33)
            Imienny wykaz głosowań radnych (4)
        Kadencja 2014-2018 (61)
        Kadencja 2010-2014 (48)
    Stanowiska Rady Miejskiej (0)
        2011 (3)
        2012 (8)
        2013 (2)
        2014 (2)
    Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej (40)
            Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (60)
            Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Blachowni (43)
            Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Blachowni (8)
            Komisja Statutowa (4)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (2)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (11)
            Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej. (9)
            Komisja Rewizyjna (5)
            Posiedzenie połączone stałych Komisji Rady Miejskiej w Blachowni (10)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (8)
    Nabór kandydatów na ławników (1)
    Interpelacje (190)
    Nagrania Sesji Rady Miejskiej (1)
    Petycje (0)
        2020 (1)

Spółki Gminy Blachownia
    Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (1)
        Sprawozdania Finansowe (0)
            2007 (1)
        Uchwały Zgromadzenia Wspólników (2)

Zamówienia publiczne
    Przetargi (0)
        Przetargi nieograniczone (0)
            2021 (6)
            2020 (22)
            2019 (32)
            2018 (19)
            2017 (22)
                Zarząd Mieniem Komunalnym (3)
            2016 (17)
                Zarząd Mieniem Komunalnym (8)
            2015 (26)
                Zarząd Mieniem Komunalnym (3)
            2014 (33)
                Zarząd Mieniem Komunalnym (3)
            2013 (39)
                Zarząd Mieniem Komunalnym (8)
            2012 (25)
                Zarząd Mieniem Komunalnym (5)
            2011 (34)
                Zarząd Mieniem Komunalnym (4)
            2010 (29)
                Zarząd Mieniem Komunalnym (8)
            2009 (13)
                Zarząd Mieniem Komunalnym (12)
            2008 (29)
                Zarząd Mieniem Komunalnym (8)
            do roku 2008 (66)
            Zamknięte (0)
        Zamówienia publiczne do 30.000 Euro (0)
            2020 (2)
            2019 (7)
            2018 (10)
            2017 (5)
            2016 (3)

Działalność pożytku publicznego i wolontariat
    Lista Stowarzyszeń i Organizacji (1)
    Ogłoszenia (1)
        2019 (7)
        2018 (9)
        2017 (13)
        2016 (12)
        2015 (14)
        2014 (4)
        2013 (7)
        2012 (4)
        2011 (5)
        2010 (4)
        2009 (3)
        2008 (1)
        2020 (10)
        2021 (9)
    Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Blachownia (2)
    Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (5)

Oświadczenia majątkowe
    Burmistrz (0)
        Kadencja 2014-2018 (8)
        Kadencja 2010-2014 (2)
        Kadencja 2018-2023 (6)
    Rada Miejska (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Poczatek Kadencji (17)
            Oświadczenia Radnych za rok 2014 (15)
            Oświadczenia Radnych za rok 2015 (18)
            Oświadczenia Radnych za rok 2016 (23)
            Oświadczenia Radnych za rok 2017 (16)
            Zakończenie Kadencji (15)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Początek Kadencji (16)
            Oświadczenie Radnych za rok 2018 (23)
            Oświadczenia Radnych za rok 2019 (21)
    Sekretarz, Skarbnik oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne (0)
        Sekretarz (6)
        Skarbnik (7)
        Kierownik Referatu Organizacyjnego (2)
        Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (2)
        Kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym (10)
        Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (14)
        Starszy Administrator ds. Świadczeń Rodzinnych (12)
        Starszy Pracownik Socjalny (7)
        Dyrektor Miejskiego Domu Kultury (11)
        Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Blachowni (7)
        Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 (12)
        Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łojkach (8)
        Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blachowni (10)
        Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 (8)
        Dyrektor Gimnazjum im Janusza Korczaka (5)
        Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. (7)

Budżet, Podatki i opłaty lokalne
    Budżet (1)
        2005 (7)
        2006 (8)
        2007 (10)
        2008 (6)
        2009 (3)
        2010 (2)
        2011 (2)
        2012 (0)
            Projekt Budżetu na 2012, Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i Opinie RIO (2)
            Budżet Gminy Blachownia na rok 2012, WPF na 2012 rok, Opinie RIO (3)
            Wykonanie budżetu za 2012 (1)
        2013 (0)
            Projekt Budżetu na 2013, Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i Opinie RIO (2)
            Budżet Gmiy Blachownia na rok 2013, WPF na 2013, Opinia RIO (2)
            Wykonanie budżetu za 2013 (1)
        2014 (0)
            Projekt Budżetu na 2014, Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i Opinie RIO (2)
            Budżet Gminy Blachownia na rok 2014, WPF na 2014 i opinia RIO (2)
            Wykonanie budżetu za 2014 (1)
        2015 (0)
            Projekt Budżetu na 2015, Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO (3)
            Budżet Gminy Blachownia na rok 2015, WPF na 2015 (2)
            Wykonanie budżetu za 2015 rok (2)
        2016 (0)
            Projekt Budzetu na 2016, Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowj i opinie RIO (3)
            Wykonanie Budżetu za 2016 rok (2)
        2017 (3)
        2018 (0)
            Projekt budżetu na 2018, Projekt wieloletniej Prognozy Finansowej , Opinia RIO (3)
            Wykonanie budżetu za 2018 rok wraz z opinią RIO (2)
        2019 (0)
            Projekt budżetu na 2019, Projekt WPF na 2019, Opinia RIO (3)
            Wykonanie budżetu za 2019 rok wraz z opinią RIO (2)
        2020 (0)
            Projekt budżetu na 2020, Projekt WPF na 2020, Opinia RIO (3)
        2021 (0)
            Projekt budżetu na 2021, Projekt WPF na 2021, Opinia RIO (2)
    Podatki (0)
        2005 (5)
        2006 (5)
        2007 (5)
        2008 (2)
        2010 (2)
        2011 (2)
        2012 (3)
        2013 (3)
        2014 (2)
        2015 (1)
        2016 (1)
    Opłaty lokalne (0)
        2005 (1)
        2006 (1)
        2007 (1)
        2008 (1)
        2010 (1)
        2011 (1)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
    Sprawozdania (0)
        2011 (1)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 (5)
        2015 (4)
        2016 (5)
        2017 (4)
        2018 (5)
        2019 (5)
        2020 (4)
        2021 (1)
    Sprawozdania Finansowe (0)
        Gmina Blachownia (3)
        Urząd Miejski w Blachowni (2)
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2)
        Zarząd Mieniem Komunalnym (2)
        Zespół Szkolno- Przedszkolny Blachownia (2)
        Szkoła Podstawowa nr 1 (2)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny Łojki (2)
        Przedszkole nr 2 (2)
        Biblioteka Miejska w Blachowni (2)
        Miejski Dom Kulturu (2)

Nabór na wolne stanowiska - Jednosktki organizacyjne
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (24)
    Miejski Dom Kultury (2)
    Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (2)
    Zarząd Mieniem Komunalnym (13)
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni (1)

Ogłoszenia
    2021 (1)

Formularze i wnioski
    Formularze i wnioski do pobrania (1)

Wybory
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Blachowni - 8 grudnia 2013 r. (11)
    Przedterminowe Wybory Burmistrza Blachowni 11.10.2009 (1)
    Wybory Parlamentarne 2011 (6)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (3)
    Wybory Samorządowe 2014 (13)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (9)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 (6)
    Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (9)
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Blachowni 2016 (14)
    Wybory samorządowe 2018 (23)
    Wyboru do Parlamentu Europejskiego 2019 (4)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 (2)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (9)

Decyzje środowiskowe
    2011 (9)
    2012 (7)
    2013 (9)
    2014 (3)
    2015 (7)
    2016 (36)
        Karty informacyjne wniosków o wydanie decyzji środowiskowych (1)
        Karty informacyjne wydanych decyzji środowiskowych. (1)
    Informacje o środowisku (7)
    2017 (4)
    2019 (2)
    2020 (28)
        2021 (6)

Decyzje o lokallizcji inwestycji celu publicznego
    2015 (47)
    2014 (34)
    2011 (5)
    2016 (80)
    2017 (79)
    2018 (106)
    2019 (110)
    2020 (96)
    2021 (42)

Gospodarka Odpadami w Gminie Blachownia
    Śmieci (7)
        2019 (5)
        2018 (6)
        2017 (6)
        2016 (6)
        2015 (5)
        2014 (4)
        2013 (3)
        2020 (5)
        2021 (2)
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)
    Wykaz firm świadczących dla Gminy Blachownia usługę: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Blachownia". (1)

Konsultacje społeczne
    Portal Konsultacji Społecznych (1)
    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (3)
    Projekt programu bezdomności zwierząt (10)
    Utrzymanie czystości w gminie (6)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (4)
    Konsultacje społeczne Loklnego Programu Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016 - 2025 (2)
    Konsultacje społeczne w sprawie PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2016 - 2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020 - 2023 (1)
    Konsultacje społeczne w sprawie PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BLACHOWNIA na lata 2016-2020 (1)
    Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Gminy Blachownia (1)
    Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni (5)
    Konsultacje społeczne: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Blachownia (1)
    Budżet Obywatelski 2020 (4)

Karta informacyjna wniosków o wydanie decyzji środowiskowej

Karty informacyjne o wydanych decyzjach środowiskowych
    Informacje o środowisku 2017 (0)

Obwieszczenia
    Wojewoda Śląski (0)
        2016 (1)
        2017 (7)
        2018 (4)
        2020 (4)
        2021 (1)
    Minister Infrastruktury i Budownictwa (0)
        2017 (3)
        2018 (1)
    Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (0)
        2017 (5)
        2018 (10)
        2019 (2)
    Marszałek Województwa Śląskiego (0)
        2017 (2)
        2020 (1)
    Minister Rozwoju (6)
        2019 (1)
    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (0)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (2)
    Starosta Częstochowski (3)
    Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów (5)
    Samorządowe Kolegium Odwoławcze (1)
    Wody Polskie (2)
    Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (0)
        2021 (2)

Oświata
    Ogłoszenia (0)
        2019 (2)
        2018 (4)
        2017 (1)
        2020 (3)
        2021 (1)

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Blachownia
    Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Miasta i Gminy Blachownia (3)

Ochrona Danych Osobowych
    RODO (6)

Jednostki organizacyjne
    Biblioteka Miejska w Blachowni (7)
        Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotów publicznych (1)

Powszechny Spis Rolny 2020
    Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych (1)

Narodowy Spis Powszechny 2021
    Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij