Obwieszczenie informujące o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na na budowie gazociągu ś/c  w Blachowni ul. Bolesława Chrobrego. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 390, 480, 479/7, 479/12, 479/11, 479/14, 483/1, 483/2, 482/2 obręb geodezyjny Blachownia gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 02 kwietnia 2020 roku do dnia 17 kwietnia 2020 roku.