Zawiadomienie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zadaszenia wraz z utwardzeniem nawierzchni przy Stadionie Miejskim w Blachowni na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 624/11 obręb geodezyjny Blachownia gmina Blachownia. Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 11 czerwca 2024 roku do dnia 26 czerwca 2024 roku.